آموزش تنظیم صفحه توسط Property Bar

ارسال شده در: مطالب | 0

آموزش تنظیم صفحه توسط Property Bar

 

برای ظاهرشدن این نوار باید ابزار انتخاب فعال باشد بدون اینکه آبجکتی در صفحه انتخاب باشد، در این صورت Property Bar ظاهر میشود.

آموزش تنظیم صفحه توسط Property Bar

۱) Paper TypeSize: در این کادر اندازه های رایج کاغذ را میتوان انتخاب کرد مانند A4، A3 ، … گزینه Custom به معنی صفحه سفارشی می باشد. در غیر اینصورت برای اندازه ی خاصی از کاغذ یا اندازه دلخواهتان میتوانید از قسمت Width عرض کاغذ و از قسمت Heigh طول کاغذ را بصورت دستی وارد کرد. ولی در حالت کلی اندازه های رایج برای چاپ مورد استفاده قرار میگیرند.
۲) نحوه ی نمایش کاغذ: صفحه طراحی را میتوان به دو صورت افقی Landscape و عمودی Portrait تنظیم کرد که هردو گزینه در نوار ویژگی ها قرار گرفته شده است.
۳) واحد اندازه گیری: در این کادر میتوانید مقیاس صفحه را تغیر دهید مانند mm، cm و… بنا بر نوع استفاده میتوانید از این قسمت واحد اندازه گیری را تغییر دهید.
۴) تغییر سرعت حرکت آبجکت هنگام استفاده از کلیدهای جهت نما: با استفاده از این گزینه و تغییر عدد میتوان سرعت حرکت آبجکت را کم یا زیاد کرد.
۵) تغییر فاصله کپی با استفاده از فرمان Duplicate

آموزش تنظیم صفحه توسط Property Bar

 

 

آموزش محیط اصلی کورل دراو

آموزش تفاوت گرافیک برداری و بیت مپ

آموزش ایجاد سند و ذخیره سازی

 

 

دیدگاهی بنویسید